All dirty and covered by dust she scrambled to Olympus. She drank the last few drops of water left. There was an army of phantoms, she could sense it right behind her. They were reaching her ankles.
“Athena, beloved of Zeus, I’m calling you… I’m calling you to me.”
She glanced back at the moving dirt that was scraping after her.
“God knows I need a better company.”


Na Olymp se vyškrábala špinavá a zaprášená. Napila se posledních pár kapek vody, které zbyly. Cítila armádu přízraků, jak jsou jí v patách. Natahují se po jejích kotnících.
“Athéno, miláčku Dia, volám tě… volám tě k sobě.”
Ohlédla se po pohyblivé špíně, která se po ní sápala.
“Bůh ví, že potřebuju trochu lepší společnost.”